choice language version EN   PL

slajd
zaloguj się przez Facebook

24 września br. w Krakowie odbyła się konferencja „Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej” wieńcząca prace projektu Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,a realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (lider) oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i e-Governance Academy z Estonii.

Czytaj więcej...

10 września br. w Krakowie odbyły się warsztaty „Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych – dialog samorządu z trzecim sektorem” poświęcone prezentacji wdrożonych już metod pomiaru efektywności usług administracyjnych oraz przedstawieniu oczekiwań i propozycji dalszego usprawniania procesu realizacji tych usług. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w tym członków „Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych”.

Czytaj więcej...

12 maja b.r. w Krakowie odbyła się druga edycja szkolenia „EFEKTYWNOŚĆ I PARTYCYPACJA. Koncepcja dobrego rządzenia w praktyce urzędów administracji samorządowej”. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele samorządów, będących partnerami projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne”.

Czytaj więcej...

14 kwietnia b.r. w Krakowie odbyło się szkolenie dla uczestników projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne”. Szkolenie dotyczyło dwóch zasadniczych tematów, podejmowanych w ramach projektu – rachunku kosztów działań w urzędach samorządowych oraz partycypacji obywatelskiej.

Czytaj więcej...

Za nami okres gromadzenia informacji o kosztach funkcjonowania urzędów. Od listopada 2013 roku zespół projektowy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” realizował program wizyt w urzędach samorządowych, będących partnerami projektu, w Małopolsce. Spotkania potrwały do początku lutego bieżącego roku.

Czy śledziliście podróże zespołu projektowego za pośrednictwem profilu projektu na Facebooku?

Czytaj więcej...

stopka

©2013 ¦ WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NAWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION